Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
174 B

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <ApexClass xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
  3. <apiVersion>49.0</apiVersion>
  4. <status>Active</status>
  5. </ApexClass>