25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

6 satır
174 B

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <ApexClass xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
  3. <apiVersion>49.0</apiVersion>
  4. <status>Active</status>
  5. </ApexClass>